Kontakt


Wyświetl większą mapę

P.P.H.U „Dukat”
Sp.j.W.Kaim-G.Curyło

32-300 Olkusz
ul.20-stu Straconych 5

NIP 637 -000-44-18  Regon 27 11 27 325
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  ( KRS 0000095184)

Tel./ fax 32 643 09 49; 32 641 29 17
E-mail: dukat@dukat.com.pl

Opakowania
Andrzej Rak
E-mail: opakowania@dukat.com.pl
Tel. 608-056-101 w godz  8.00-16.00